issa bride,自宅儀式,晶華酒店

21818747004_df6204cdf9_b

21820351373_09715cfea8_b
造型:女力ISSA
攝影:www.sichenglin.com
禮服:Alisha&lace / JENNY CHOU WEDDING
耳環/項鍊:Swarovski / Jenny Packham

那天新人文定和迎娶選在家裡儀式,有ㄧ種傳統質樸的溫暖,在晶華酒店的宴席也是安排的精緻溫馨.
issa幫新娘做的三個造型都無使用髮飾,以簡單俐落但有設計感的耳環和項鍊來襯托新娘和禮服的特質.
關於攝影師思誠說:「認為觸動人心的照片來自於真實,喜歡捕捉自然生動的瞬間,少以人為或設定擺拍的方式進行拍攝。」issa也很喜歡這些紀錄,分享給你們!
21820313813_6508748231_b

22253759858_a35406c06d_b

22254687939_29fae2a43d_b

22441500495_5dd6d7df4b_b

22441503325_a41a52739a_b

22452425881_43fd4f9640_b

22452412311_0c2124f9b8_b

22441497175_9d669af0b1_b

22452406321_419234690d_b

22415503416_b57788b239_b

22428197692_747893ee68_b

22415490356_4ab523707d_b

22253774138_c1dc10d615_b

21820322133_7f403aceb8_b

22253800528_e9cc1da3ca_b

21820330373_c984abda73_b

22253765828_7e7806de94_b

21818747004_df6204cdf9_b

22415468486_5350e0c8cd_b

22415470246_9be3590e0f_b

22415475446_54f31168cf_b

22415505096_d407a89555_b

21820301063_780e65f62f_b

21820343373_76dfc1c635_b

22253752028_c3950f2852_b

22253490070_0af6227bc9_b

22253492470_6eeaf4f2e3_b

22253747868_67aea1fbed_b

21820296883_9b0338c2cd_b

22428181662_2bf159e31e_b

21820293223_c5f2af4247_b

22253738478_662f73062c_b

22452354651_9bba7a6dde_b

21818732674_0ca1e58d21_b

22253468100_8b99f35a0b_b

22428470012_77bd0a1a6d_b

21820540783_d6418ba05e_b

21818939694_0c7bbecc7a_b

22415655016_0a28d3bff7_b

22254788659_aa95c8a892_b

22254787499_a2e981a686_b

22253832568_0339943412_b

22415536206_28d6046486_b

21818816244_fde0e8e1b3_b

22253764430_3388fa9f39_b

Share Button

Drop a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *